Các giải pháp Tối ưu/Trí tuệ nhân tạo đến từ Daily Opt

Nếu như trước đây các giải pháp về tối ưu luôn được coi như nhưng vấn đề khoa học, hàn lâm khô khan thi giờ đây việc ứng dụng tối ưu đang dần trở thành vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, tổ chức, và chính phủ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam

KINH NGHIỆM – NĂNG LỰC

1. TỐI ƯU HẬU CẦN, KHO BÃI VÀ VẬN TẢI (LOGISTICS AND TRANSPORTATION)

 • Phát triển các thuật toán về lập đường đi cho xe lái tự động vào bãi đỗ.
 • Phát triển thuật toán lập lộ trình cho các xe tải vận chuyển hàng hoá từ kho đến các điểm bán hàng.
 • Phát triển thuật toán tối ưu lập kế hoạch thu hoạch mía.
 • Phát triển thuật toán lập kế hoạch và lộ trình cho nhân viên bán hàng trong các hệ thống quản lý phân phối.
 • Phát triển thuật toán ghép khách cho dịch vụ taxi chia sẻ lộ trình.

2.  TỐI ƯU TRONG TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (BANKING AND FINANCE)

 • Xây dựng mô hình toán và phần mềm dự đoán xác suất vỡ nợ của các tổ chức tín dụng như ngân hàng, quỹ tín dụng cho bảo hiểm tiền gửi, độ chính xác trên 90%.
 • Xây dựng mô hình toán và phần mềm dự báo số dư tiền gửi tại các ngân hàng cho bảo hiểm tiền gửi, sai số đự đoán dưới 7%.
 • Xây dựng mô hình, mô phỏng tính quỹ nghiệp vụ dự phòng của bảo hiểm tiền gửi (Mô hình dựa trên xác suất phá sản của các tổ chức tín dụng và mô phỏng Monte Carlo).
 • Xây dựng hệ thống khuyến nghị, gợi ý (Recommendation System) các sản phẩm của ngân hàng cho khách hàng cá nhân.
 • Xây dựng phần mềm tài chính mô phỏng, đề xuất và trợ giúp đầu tư (Investment, Robo Adviser).

3.  TỐI ƯU TRONG PHÂN TÍCH – TỔNG HỢP DỮ LIỆU (BIG DATA ANALYTICS)

 • Phát triển thuật toán và công cụ phần mềm thao tác trên bản đồ địa lí.
 • Phát triển thuật toán phân bổ tài nguyên trên các trung tâm dữ liệu lớn.
 • Phân tích dữ liệu lớn (data mining, big data) và áp dụng các phương pháp kinh tế lượng (econometrics), học máy (machine learning, deep learning) trong các lính vực như đánh giá rủi ro tài chính (risk assessment, credit scoring), nhận dạng (pattern recognition)…
 • Xây dựng mô hình, thuật toán và phần mềm đánh giá mức độ an toàn của lái xe dựa trên thông tin thu thập từ các cảm biến gắn trên ôtô (Driver Scoring)
 • Xây dựng và phát triển thuật toán tự động phát hiện tai nạn dựa trên thông tin thu thập từ các cảm biến gắn trên ôtô.

4.  CÁC VẤN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KHÁC (OTHER AI PROBLEMS)

 • Thiết kế và phát triển các thư viện nguồn mở CBLSGraph, CBLSVR, OpenCBLS phục vụ cho mô hình hoá và giải các bài toán tối ưu tổ hợp trên đồ thị, mạng, trong lĩnh vực vận tải, kho vận, xếp lịch…
 • Phát triển ứng dụng nhận dạng, phân loại ảnh bằng mạng nơron nhiều lớp.
 • Phát triển ứng dụng theo dõi, phân loại và đếm các phương tiện giao thông qua video.
 • Xây dựng mô hình và phần mềm dự đoán xác suất bỏ học của sinh viên trong trường đại học.
 • Lập lịch thực hiện, phân bổ nguồn lực trong các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Theo dõi và nhận diện phương tiện trong các hệ thống giao thông thông minh.
 • Phát triển các hệ thống giao tiếp cho nhà thông minh (Smart Home).
 • Tối ưu hiệu năng hệ thống mạng Internet và Datacenters.

Đọc thêm:

 

Xin các bạn dành ra 2′ để theo dõi clip dưới đây để hiểu thêm về các ứng dụng của Tối Ưu trong mọi lĩnh vực: