Chúng tôi là ai?

LinkedIn Follow us on Linkedin
Facebook Follow us on Facebook

Daily Opt – mô hình công ty chỉ làm về Tối ưu và AI

Tài sản lớn nhất của Daily Opt là tri thức và con người, với nòng cốt là các chuyên gia được đào tạo bài bản chuyên ngành tối ưu tại đại học Université Catholique de Louvain – Vương quốc Bỉ, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường phần mềm tối ưu công nghiệp tại Việt Nam và Châu Âu.

download

 

TS Hồ Trọng Việt – Sáng lập viên, Giám đốc Điều Hành

 

 

21363131_489809131397430_1807211871_n

 

TS Phạm Quang Dũng – Sáng lập viên Giám đốc Đổi mới 

 

 

21397498_10214323263983488_586013497_n

 

TS Bùi Quốc Trung – Sáng lập viên – Giám đốc Công nghệ 

 

 

21439360_10155664529899289_1202807201_o

 

Ông Nguyễn Sinh Viện – Sáng lập viên – Cố vấn Chiến lược và Truyền thông

 

 

 

0

 

 Ông Trần Vũ Nguyên – Chief Growth Officer

 

 

 

Sang

 

TS Đinh Viết Sang – Chuyên gia Machine Learning/Deep Learning

 

 

 

YvesDevilleSmall

 

GS Yves Deville – Cố vấn Đổi mới và Công nghệ, Đại học Université Catholique de Louvain –Vương quốc Bỉ